Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, onderzoekt BEA onder meer terugverdientijden van exploitanten en doorlopende verplichtingen. Daarnaast brengt BEA door middel van een marktscan in beeld welke trends en

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, onderzoekt BEA onder meer terugverdientijden van exploitanten en doorlopende verplichtingen. Daarnaast brengt BEA door middel van een marktscan in beeld welke trends en

ontwikkelingen van invloed zijn op het verdienvermogen van speelhallen in Amsterdam. De exploitanten worden uitdrukkelijk bij dit onderzoek betrokken. Oplevering van het onderzoek is voorzien voorjaar 2020.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen