Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Transparante samenwerking in de keten...
Het hebben van werk is belangrijk om op eigen benen te staan. De gemeente Eindhoven spant zich met partners in om de arbeidsparticipatie te verhogen en de uitstroom van mensen uit de bijstand te bevorderen. De Rekenkamercommissie van de gemeente Eindhoven onderzoekt de effectiviteit en doelmatigheid van deze inspanningen. De focus in het onderzoek ligt op twee aspecten: (1) samenwerking tussen actoren in de uitvoeringsketen en (2) inzicht in het rendement van arbeidsmarktinterventies. BEA ondersteunt de RKC Eindhoven.

... inzicht in effectiviteit arbeidsmarktinterventies
BEA beschrijft de huidige samenwerking in de uitvoeringsketen, met aandacht voor de daarin te onderkennen stappen van preventie, instroom, doorstroom en uitstroom. Voor een effectief participatiebeleid is niet alleen van belang dat de samenwerking in de keten goed is, maar ook dat de in te zetten instrumenten renderen. In het onderzoek wordt daarom ook in beeld gebracht welke kennis over het rendement van in te zetten instrumenten beschikbaar is en hoe de effectiviteit van arbeidsmarktinterventies dan kan worden gewaardeerd.

Onderzoeksgegevens
Het onderzoek is eind oktober 2018 gestart. Oplevering van het onderzoek is voorzien uiterlijk in maart 2019.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen