Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Conclusies zijn dat het planoptimisme van voor de crisis weg is, maar dat het winkeloppervlak nog niet krimpt. Transformatie van winkelgebieden is desondanks vaak onvermijdelijk. Positief daarbij is wel dat juist de (rafel-)

Conclusies zijn dat het planoptimisme van voor de crisis weg is, maar dat het winkeloppervlak nog niet krimpt. Transformatie van winkelgebieden is desondanks vaak onvermijdelijk. Positief daarbij is wel dat juist de (rafel-)

randen van de binnenstad vaak kansen bieden voor de noodzakelijke profilering en toevoeging van extra belevingswaarde. Sleutels voor succes zijn profileren, concentreren en organiseren. Zie hier voor rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen